Notícies

Mecanismes d’atenció multisectorial i apoderament de les dones en situació de violències masclistes i la seva prevenció a la província d’Inhambane

Ubicació:  Província d’Inhambane, districtes d’Inhambane i Maxixe, Moçambic

Inici/Finalització del projecte: 2018-2021

Tipus de projecte: Cooperació internacional

Àmbit d’intervenció: Gènere

Entitat sòcia local i col·laboradora: Direcció Provincial de Salut-Inhambane Pública DPS, Dir. Prov. de Gènere, Infància i Acció Social Pública DPGCAS

Pressupost: 760.771,14  €

Financiació: Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament (ACCD)

 

 

 

Participants i titulars de drets: Dones d’Inhambane i de Maxixe

Resum de la intervenció: El programa ha contribuït que les dones, adolescents i nenes de la província d’Inhambane visquin lliures de violències masclistes, en qualsevol de les seves manifestacions (física, sexual, psicològica, econòmica i institucional) i en tots els àmbits (de parella, familiar, laboral, social i comunitari). Per aconseguir-ho s’ha fet una intervenció multidimensional que incorpora en el disseny i execució del programa a tots els titulars involucrats, tant les estructures convencionals (Institucions) com les tradicionals (líders i lideresses comunitàries) així com altres membres de la societat civil que formen part del cicle de prevenció i atenció a les dones en situació de Violències Masclistes (VM), com les associacions locals, comitès comunitaris, etc., desenvolupant estratègies endògenes que millorin l’abordatge integral de les violències masclistes a la província d’Inhambane, especialment en els districtes d’Inhambane i Maxixe. Al centre de l’estratègia hi ha la rehabilitació i equipament del Centre d’Atenció Integrada (CAI), com el servei clau i especialitzat dels districtes que ha d’exercir com a espai de coordinació multisectorial i amb la societat civil, com a centre de referència i suport per la resta de serveis de proximitat i com a centre d’atenció integral per a les dones en situació de VM del districte. La rehabilitació i equipament d’aquesta infraestructura va anar acompanyada de diverses estratègies a partir del Pla estratègic provincial contra les violències masclistes, que reforçaran les capacitats de les persones clau de les institucions i les comunitats per a la prevenció, detecció i atenció de les diverses manifestacions de les VM i que conscienciarà la ciutadania en general i les dones en particular perquè puguin identificar les Violències masclistes, coneguin els seus drets i els recursos que hi ha al seu abast.

Informe final d’evaluació

Arquitectura a las Aulas 2024

ASF Catalunya ha participat amb el taller FEM EL MÓN ACCESSIBLE al cicle ‘Arquitectura a les Aules’ organitzat pel COAC coincidint amb la Setmana d’Arquitectura 2024,