Notícies

Avaluació satisfactòria del programa de millores de la xarxa sanitària d’Inhambane

Arquitectura Sense Fronteres ha presentat l’informe del Programa de capacitació i reforç de la xarxa sanitària de l’Adreça de la Salut d’ Inhambane (DPS-I) que es va dur a terme entre març de 2011 i novembre de 2016. Aquest programa tenia com a objectiu contribuir a la millora de les condicions sanitàries de la població a la província d’Inhambane, amb especial atenció a les poblacions més desfavorides. L’avaluació del projecte permet concloure que la implementació del programa ha estat d’una alta eficàcia, ja que s’han aconseguit la major part dels resultats esperats.

Gràcies al treball desenvolupat al llarg de cinc anys a la província d’Inhambane s’han complert els objectius següents:

Desenvolupament de sistemes d’informació actualitzada i fiable per a la gestió de la xarxa sanitària
Implementació d’una base de dades que conté tots els centres sanitaris de la província per poder gestionar d’infraestructures sanitàries.
Millora dels protocols de comunicació de la xarxa sanitària.
Formació del personal tècnic que actualment està capacitat per actualitzar i gestionar la informació de la xarxa sanitària.

Ampliació de la cobertura sanitària bàsica a una població de 100.000 persones en el districte de Jangamo
Rehabilitació i ampliació del centre de salut Cumbana.
Increment d’un 20% de la redacció de projectes arquitectònics del servei tècnic de la DPS-1 a partir de la formació impartida sobre construcció, manteniment i rehabilitació d’infraestructura sanitària.
Accés a tractaments de VIH-Sida i tuberculosi.
Increment d’un 66% d’ingressos hospitalaris a la xarxa hospitalària d’Inhambane.
Increment d’un 25% de places per a l’atenció matern infantil.

Millora de la salubritat de les instal·lacions sanitàries
Regulació de sistemes de tractament de residus mèdics.
Construcció de mòduls específics.
El 85% del personal directiu està capacitat per a la gestió i eliminació de residus mèdics.

El model d’intervenció s’ha basat en un cos tècnic mínim que ha treballat amb estreta col·laboració amb els socis locals. L’impacte del treball realitzat ha estat tan positiu respecte al dret a la salut, l’enfortiment del teixit social i l’equitat de gènere que el Ministeri de Salut de Moçambic ha manifestat el seu interès a aplicar aquest programa en altres parts del país.

Aquest projecte no hagués estat possible sense els voluntaris, socis i donants d’Arquitectura Sense Fronteres, l’equip d’estudiants i professors de la UPC, i el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Basca de Cooperació per al Desenvolupament. A tots ells moltes gràcies!!!