Notícies

Celebració de la cerimònia d’inauguració de les escoles rehabilitades a Moçambic

El 20 de maig del 2019, a l’Escola primària de Zualo, al districte de Homoine, va tenir lloc la celebració de la cerimònia d’inauguració de les escoles rehabilitades després dels danys causats pel cicló DINEO el 15 de febrer de 2017 a les costes moçambiqueses, catàstrofe que va a afectar a 2222 aules a la Província d’Inhambane. Davant d’aquesta situació, les ONGs ASF y CARE van ser trucades a participar a la reconstrucció com a organitzacions implementadores.

Durant aquests dos anys, ASF ha treballat en 18 escoles per un total de 113 aules ubicades als districtes d’Inhambane, Massinga, Morrumbene, Maxixe, Panda y Homoine. El treball de rehabilitació va ser dut a terme amb tècniques resilients d’acord amb el marc “Building Back Better” implementat per UN-HABITAT. El projecte, en col·laboració amb UN-HABITAT, va ser desenvolupat amb un equip multidisciplinari format per la Dirección Provincial de Educación y Desarollo Humano (DPEDH), la Dirección Provincial de Obras Públicas, Habitabilidad y Recursos Hídricos (DPOPHRH) i el Instituto Nacional de Gestión de Calamidades (INGC) d’Inhambane. Les rehabilitacions han estat possibles gràcies als fons d’UNICEF Moçambic y a les donacions d’alguns països, on cal destacar en primer lloc a l’ambaixada d’Irlanda a Moçambic, seguida de la cooperació Italiana.
El projecte executat pot dividir-se en dues fases. La primera fase va abastar el període comprès entre agost de 2017 i febrer de 2018, en la qual es van dur a terme rehabilitacions en 7 escoles, principalment de la seva estructura de coberta. Posteriorment, UNICEF va renovar l’interès per treballar amb ASF, pel que va començar la segona fase l’abril de 2018 i acabarà el juliol de 2019. En aquest període ha estat possible intervenir en altres 11 escoles i tornar a 2 en les que ja s’havia intervingut durant la primera fase. En aquesta segona fase l’àrea d’intervenció va ser molt mes àmplia, incloent: pintura, pissarres, portes i finestres, paviments i qualsevol dany que havia pogut ser causat pel cicló.

Gràcies al treball realitzat durant les dues fases, 1200 estudiants i el seu professorat s’han vist beneficiats de les aules reconstruïdes.
A més, un altre paper del projecte han estat les formacions organitzades (3 en total), tant del personal tècnic de les institucions locals i de les escoles, com de les 6 empreses responsables de les obres. Aquestes capacitacions van versar sobre infraestructures resilients capaces de resistir vents de fins a 180 km/h. Gran importància ha estat també donada al manteniment dels béns reconstruïts, amb la realització del pla d’inspecció i manutenció per les escoles.