Notícies

Convocatòria d’Auditoria

Anunci de Convocatòria d’Auditoria del programa:
Capacitació i reforç de la xarxa sanitària de l’Adreça Provincial de la Salut de Inhambane (DPS-I) per a la implantació i millora de sistemes de suport a la informació per a la presa de decisions, ampliació de la cobertura de les prestacions sanitàries bàsiques entre les capes més desfavorides de la població i implantació i millora de sistemes adequats de tractament i eliminació de residus mèdics.

Aqui trobareu els Termes de Referència

Aqui encontrareis los Términos de Referencia

El periode de presentació de propostes estarà obert del 28/11/2016 al 09/12/2016 i es donarà resposta el 13/12/2016 i el mateix mes de desembre es signarà el contracte.

Honoraris: 3.500€

L’auditoria es durà a terme el febrer de 2017.

 

A destarcar:

L’informe es presentarà Escrit en català i castellà. 

L’empresa auditora que durà a terme l’Auditoria Externa haurà d’estar inscrita en el ROAC (Registre Oficial d’Auditors de Comptes en l’Estat Español) que depèn del ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes) i comptar amb una àmplia experiència tant d’entitats com de programes socials de cooperació.