Notícies

Convocatòria de Consultoria d’Avaluació Final Externa

Anunci de Convocatòria de Consultoria d’Avaluació Final Externa del programa:
Capacitació i reforç de la xarxa sanitària de l’Adreça Provincial de la Salut de Inhambane (DPS-I) per a la implantació i millora de sistemes de suport a la informació per a la presa de decisions, ampliació de la cobertura de les prestacions sanitàries bàsiques entre les capes més desfavorides de la població i implantació i millora de sistemes adequats de tractament i eliminació de residus mèdics.

L’avaluació ha d’incloure la totalitat del programa, tant la part finançada per l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament com la resta de finançaments.

El document final haurà d’estar escrit en català, castella i portuguès

​El termini per a l’admissió de propostes començarà el 23 de Novembre de 2016 i conclourà el 9 de Desembre de 2016 a les 23:59:59

Adjunt trobeu els TdR on s’especifica amb detall els Termes d’aquesta consultoria.

Enviar proposta al correu catalunya@asfes.org

tdr-avaluacio-asf

Anuncio de Convocatoria de Consultoría de Evaluación Final Externa del programa:

Capacitación y refuerzo de la red sanitaria de la Dirección Provincial de la Salud de Inhambane (DPS-I) para la implantación y mejora de sistemas de apoyo a la información para la toma de decisiones, ampliación de la cobertura de las prestaciones sanitarias básicas entre las capas más desfavorecidas de la población e implantación y mejora de sistemas adecuados de tratamiento y eliminación de residuos médicos.

La evaluación debe incluir la totalidad del programa, tanto la parte financiada por la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo como el resto de financiaciones.

El documento final deberá estar escrito en catalán, castellano y portugués

El plazo para la admisión de propuestas empezará el 23 de Noviembre de 2016 y concluirá el 9 de Diciembre de 2016 a las 23:59:59

Adjunto encontréis los TdR donde se especifica con detalle los Términos de esta consultoría. Enviar propuesta al correo: catalunya@asfes.org

 

Arquitectura a las Aulas 2024

ASF Catalunya ha participat amb el taller FEM EL MÓN ACCESSIBLE al cicle ‘Arquitectura a les Aules’ organitzat pel COAC coincidint amb la Setmana d’Arquitectura 2024,