Notícies

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC DE COORDINACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE COOPERACIÓ LOCAL

Arquitectura Sense Fronteres necessita incorporar una persona, integrada al seu equip de Barcelona, per a la coordinació i dinamització del grup de treball (GT) de Cooperació Local.

Data prevista d’incorporació: Octubre 2018

Requisits imprescindibles:

 • Estudis universitaris de 1r cicle o 2n cicle, de grau o màster
 • Experiència mínima d’un any acreditable en cooperació local i coordinació de grups de voluntaris
 • Capacitat comunicativa oral i escrita en català
 • Coneixements en la redacció, seguiment i justificació de projectes així com de les convocatòries locals
 • Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari (Internet, processador de textos, full de càlcul…)

Es valorarà

 • Sensibilitat o vinculació professional amb el món de l’arquitectura
 • Experiència prèvia de voluntariat en organitzacions similars i/o en grups de treball d’ASF
 • Coneixements d’AutoCad, InDesign, Photoshop i similars

Tasques/Responsabilitats

 • Redacció, juntament amb l’equip de voluntariat del GT de Cooperació Local, de projectes i activitats de l’any per a les convocatòries a les subvencions
 • Redacció, juntament amb la persona responsable de la demarcació i l’equip de voluntariat, de convenis amb altres entitats o col·lectius amb qui fem xarxa
 • Responsable del seguiment de les convocatòries, les justificacions i reformulació dels projectes quan sigui necessari
 • Responsable del seguiment i la bona marxa del projecte i les activitats relacionades amb aquest
 • Organització de les reunions del GT i elaboració dels ordres del dia i les actes
 • Organització i seguiment del treball en xarxa amb altres entitats o col·lectius
 • Inclusió i suport al nou voluntariat d’ASF
 • Coordinació per a la redacció de l’apartat de cooperació local de la memòria anual d’ASF
 • Coordinació amb el GT de Comunicació per donar difusió a les activitats del GT de Cooperació Local
 • Treballar en equip amb la persona responsable de la Demarcació (DT) i amb l’equip de Junta de la DT

Retribució i condicions

Contracte de 12h setmanals de durada determinada. Retribució segons taules salarials de l’entitat. Es valorarà la possibilitat d’augmentar les hores.

Candidatures

Adreçar CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@asfes.org abans del 25 de setembre a les 20h.

Assumpte: Convocatòria Coordinació Local

Només es contactarà a les persones amb candidatures preseleccionades.