Cooperació
local

Per a aconseguir una realitat més justa i equitativa, col·laborem amb un gran nombre d’organitzacions (institucions públiques i privades, col·lectius socials, entitats i associacions sense ànim de lucre) que, igual que Arquitectura Sense Fronteres, treballen per a prevenir o resoldre situacions de risc d’exclusió i marginació social, tant en els barris més desfavorits com en els casos d’infrahabitatge, assumint un compromís social i de contacte directe amb la població.

Àrees
d´intervenció

Dret a l'Habitatge i a la Ciutat

Tota persona té dret a un habitatge digne

Treballem des de la base i a peu de carrer, per reclamar, mitjançant l’acció directa, que els Drets a l’Habitatge i a la Ciutat siguin una realitat, i que acabin sent el nucli de les polítiques públiques dels governs tant municipals, com autonòmics i nacionals en matèria sobretot d’habitatge, espai públic i ciutat.

Ciutats Inclusives i accessibilitat universal

Promovem el dret a la ciutat i la cohesió social acompanyant processos de planificació urbana i de creació d’espais públics orientats a la construcció de ciutats més inclusives, sensibles amb les persones amb un grau més alt de vulnerabilitat. I això comença per sensibilitzar tant a la societat civil com a les institucions públiques de la importància de ciutats que siguin per tothom i garantir El dret a la ciutat.

Assistències Tècniques

Tota persona té dret a un habitatge digne

Oferim assessorament tècnic, que engloben diagnòstics oculars, informes tècnics, peritatges i projectes, als col·lectius desfavorits, així com fent xarxa i col·laborant amb les organitzacions, entitats i organismes públics que representen aquests col·lectius per a aconseguir que, efectivament, el dret a l’habitatge i a la ciutat estigui garantit per a tothom sense cap mena de discriminació.

A més col·laborem amb diverses associacions sense ànim de lucre amb les quals hem signat convenis i als qui oferim aquestes assistències tècniques.

Recursos

Barraquisme a Barcelona

Curtmetratge

La massiva emigració interna espanyola cap a Barcelona després de la guerra civil va donar feina a centenars de milers de conciutadans i va fonamentar el progrés de l’urbs i la integració dels immigrants al teixit social. Però des dels anys 60 va tenir un efecte col·lateral: les “xaboles”. A l’assumir Ajuntaments democràtics a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, van sorgir polítiques d’eradicació dels habitatges d’emergència. Amb tal èxit que, cap a finals del segle XX, la indesitjada “externalitat” semblava controlada. Tot i això, a partir del 2005 i anys següents el fenomen ha tornat, pel que sembla per quedar-se. Els actors han canviat, començant amb immigrants estrangers, principalment del Magrib i de l’Àfrica Subsahariana ia partir del 2010, amb l’encreuament de la crisi econòmica, s’han sumat col·lectius d’altres nacions, a més d’actors locals.

Aquest vídeo alerta sobre la situació present del neobarraquisme a Barcelona. És un nou desafiament per a la nostra vida democràtica.

Patologies en l'edificació

Document PDF

¡Col·labora amb ASF!

Associa’t

La teva col·laboració en imprescindible

Fes el teu donatiu

Suma't a la nostra tasca

Voluntariat

Treballa a la defensa d'un hàbitat digne