Notícies

CURS ONLINE: CIUTAT COL·LECTIVA, PARTICIPACIÓ

El curs és una primera aproximació teòrica i pràctica a la participació ciutadana, al seu significat i aplicació pràctica. Està estructurat en tres mòduls, en els quals es revisa especialment el rol de l’equip tècnic i s’ofereixen alguns errors i trampes freqüents que identifiquem en moltes ocasions a processos participatius, per tal de fomentar un intercanvi d’experiències i un aprenentatge mutu basat en l’experiència de les persones matriculades.

Els tres mòduls són:

1: Introducció

Introducció teòrica al concepte de participació ciutadana. Es veuran els diversos tipus de participació, així com la seva relació amb el model de societat que volem i que tenim. Es revisarà el marc legal a l’estat espanyol i les fites teòriques més significatives des de finals dels anys 60.

2: Mecanismes i tècniques de participació als processos de millora i/o producció de l’hàbitat

Reflexió i revisió global de la producció social de l’hàbitat i els conceptes que giren al voltant de la mateixa. Veurem diferents models d’accés a l’habitatge als quals la participació és una eina fonamental, tant per al desenvolupament dels processos en sí com per a la transformació social de la col·lectivitat.

3: Anàlisi d’experiències

Mòdul que es centra en l’anàlisi d’experiències practiques, veurem projectes de diferent tipus a diferent escala. Inclou també un anàlisi detallat d’un cas d’estudi concret, cosa que ens permetrà aprofundir en les diferents fases de treball al llarg del projecte. Finalitza amb una sèrie d’observacions sobre els errors i trampes freqüents que s’han identificat a partir de l’experiència pràctica i que resulten molt útils a l’hora de dissenyar processos participatius, polítiques publiques, projectes d’intervenció urbana, etc.

  • Castellà. Els exercicis poden entregar-se també en català, francès i anglès.
  • El període d’inscripció és del 15 al 25 de setembre de 2018
  • Sòcies/voluntàries d’ ASF i parades: 100€; No sòcies: 120€.
  • DATES DEL CURS. Inici del curs: 1 de octubre. Final del curs: 23 de desembre.

El curs comença el 1 de octubre. Com que les inscripcions acaben el dia 25 de setembre, entre els dies 28 i 30 de setembre s’activarà la plataforma per a provar les diferents seccions.

S’adjunta el programa detallat

Arquitectura a las Aulas 2024

ASF Catalunya ha participat amb el taller FEM EL MÓN ACCESSIBLE al cicle ‘Arquitectura a les Aules’ organitzat pel COAC coincidint amb la Setmana d’Arquitectura 2024,