Notícies

En defensa dels drets a l’habitatge i els drets a la ciutat

Des de la nostra cooperació local es va realitzar, aquest passat setembre, un assessorament tècnic del local de Ciutat Vella de Barcelona de l’Associació Esquitx.

L’associació ja comptava amb una empresa que executaria les obres, les que consistien, principalment, a posar parquet i abaixar els sostres en espais on es realitzen activitats amb infants.

Donat que el local està en una zona de suspensió de llicències, els serveis tècnics del Districte els van demanar un projecte tècnic de l’obra. ASF va avaluar l’obra proposada, va elaborar un projecte tècnic optimitzant el projecte original i, finalment, va donar seguiment tècnic per a l’execució de l’obra.

Arquitectura a las Aulas 2024

ASF Catalunya ha participat amb el taller FEM EL MÓN ACCESSIBLE al cicle ‘Arquitectura a les Aules’ organitzat pel COAC coincidint amb la Setmana d’Arquitectura 2024,