Notícies

Projecte Lluita contra la VdG col·laboració UPC 1

Universitaris de Maputo i UPC milloraran la gestió de dades contra la violència de gènere

 

Un equip format per les estudiants Núria Gil, Núria Masclans i Mar Sisquellas i el docent Xavier Burgués de la Universitat Politècnica de Catalunya seran a Moçambic per cooperar amb la UP- Universidade Pedagogica de Maputo.

 

Junts treballaran en el marc del projecte per millorar l’atenció a les dones que han patit violència de gènere, contribuint a millorar la gestió de la informació en els Centres d’Atenció Integral (CAI).

 

Gràcies al seu coneixement tècnic ens ajudaran a instal·lar els servidors de DHIS2 (District Health Information Software 2), una aplicació web de codi obert, a tres Centres d’Atenció Integral. Així, els tècnics dels CAI podran recollir dades, analitzar-les i actualitzar-les amb un doble objectiu: per una banda, que els Centres d’Atenció Integral puguin donar una resposta àgil i eficaç a les persones que han patit una situació de violència. I, per l’altra, que el Ministeri de Salut pugui comptar amb informació per elaborar una estratègia política contra la violència de gènere.

 

Aquest equip s’ocuparà de realitzar les millores necessàries abans de l’última prova pilot a tres Centres d’Atenció Integral. A partir d’aquesta prova pilot, el Ministeri decidirà si implementa aquest programa per sistematitzar les dades a escala estatal.

 

Aquest aplicatiu va ser desenvolupat per un equip de la UPC en el marc d’un projecte d’ASF que tenia com a objectiu millorar la xarxa sanitària de la província d’Inhambane. Us recomanem la lectura de la memòria del projecte Aplicación web para el inventario de estructuras sanitarias a Inhambane, Mozambique (DHIS2-hii) duta a terme per Blai Samitier Juncadella i dirigida pel professor Xavier Burgués, si voleu tenir més informació sobre com van desenvolupar aquest aplicatiu.

 

L’equip actual, liderat per Burgués, té l’objectiu també durant la seva estada a Maputo de crear un equip d’investigació de DHIS2 per formar estudiants, ja que aquest aplicatiu de codi obert s’està implementant a varis ministeris com a sistema de gestió d’informació i cal que la Universitat formi a tècnics preparats per fer-lo servir.

 

L’equip que viatja a terreny participa en el projecte “Scale-up del sistema de recollida de dades del Mecanisme Multisectorial d’Atenció Integral a víctimes de violència a 3 CAIs de Moçambic”,  que desenvolupem amb Médicos del Mundo i la UPC. I el suport de l’Agència de Cooperació Catalana al Desenvolupament i l’Agència de Cooperació Espanyola al Desarrollo.