|

Mobilitat i Gènere

Espai públic, dret a la ciutat, participació ciutadana, mobilitat, sostenibilitat, gènere, transport públic, accessibilitat.

Objectiu general

Contribuir a millorar un model de mobilitat equitatiu, inclusiu, segur i sostenible, centrat en l’espai públic i el transport públic a l’àrea metropolitana de Maputo.

Resum de la línia

La xarxa de transport de la ciutat de Maputo està gestionada majoritàriament per vehicles de caràcter informal. La crisi econòmica que viu Moçambic, sumada a la fixació del preu del bitllet (fixat per l’estat), genera unes condicions molt dures per als que ofereixen el servei de transport. Com a conseqüència, hi ha la problemàtica d’un transport deficitari, amb vehicles sobrecarregats de passatgers/es, velocitats inadequades, avenços perillosos entre els mateixos explotadors, etc. A més d’això, la senyalització nul·la de les parades a l’espai públic, així com la manca d’informació de línies i rutes, dificulta la comprensió global de la xarxa per als qui la fan servir.

La línia de mobilitat i gènere s’ha constituït com a espai d’innovació social i urbana amb un enfocament intersectorial. Quatre institucions comparteixen les vostres experiències perquè l’Àrea Metropolitana de Maputo sigui recorreguda i viscuda de forma més segura inclusiva; l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el seu homòleg al Municipi de Maputo (Ajuntament de Maputo), l’Agència de Transports de Maputo i Arquitectura Sense Fronteres.

Es col·labora amb el Municipi de Maputo en la consolidació d’una xarxa de transport públic inclusiva, més sostenible i de qualitat per als i les usuàries. Entre altres activitats s’elaboren mapes de circulació de vehicles (vehicles pesants i disseny de senyals), es duu a terme el disseny d’espais públics i es col·loquen rètols d’identificació a les rutes del transport públic.

Més recentment, també s’ha volgut augmentar les capacitats de la ciutat per tal proporcionar accés a serveis relacionats amb l’energia, la sostenibilitat i la seguretat per a la població urbana i periurbana amb una atenció especial a l’eficiència energètica i les energies renovables com a impulsores d’un desenvolupament local i sostenible, de baixes emissions i resilients al clima.

Finançament

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Covenant of Mayors in Sub-Saharan Africa (CoM SSA), UN-Habitat i Conselho Municipal de Maputo (CMM).

Entitats locals i colaboradores

Conselho Municipal de Maputo (CMM), Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo (AMT),  Município de Matola, Boane e Marracuene, Observatório de Mobilidade e Transportes de Maputo (OMT), Ministério dos Transportes e Comunicaçoes (MITC), The Ministry of State Administration and Public Function (MAEFP), The Ministry of Land and Environment (MITA); Ministério de género, infância y acción social; Universidade Eduardo Mondlane, AMEND, Marcha Mundial das Mulheres  Moçambique,  #MapeandoMeuBairro, Arquitectura Sem Fronteiras Moçambique.

Titulars de drets

Dones i nenes del Gran Maputo, usuaris i usuàries del transport públic i al Gran Maputo, col·lectius vulnerables a l’ús del transport públic per edat, gènere, orientació sexual, mobilitat reduïda, etc. Usuaris de l’Hospital Central de Maputo.

Presupuesto

2017 – “Projeto Piloto: Alternativas de Mobilidade Sustentável e Espaço livre público em Maputo”. 93.028€

2017-2018 – Convénio 1: Mobilidade sustentável e inclusiva, e a sua integração no espaço público, na área metropolitana do Grande Maputo. 144.941,56 €

2018-2020 – Convénio 2: Gestão Metropolitana da Mobilidade Sustentável e Inclusiva no Grande Maputo: contribuições para a operacionalização da Agência Metropolitana dos Transportes. 352.434,33 €

2020 – Projeto: Mobilidade e Género: “Mobilidade e Gênero: Uma abordagem para garantir os direitos das mulheres e raparigas no Grande Maputo”. 162.652,36 €

2020 – 2021 Projeto: Espaço Público, Mobilidade e Gênero: Inclusão e equidade no acesso aos serviços metropolitanos” (HCM). 104.357,86 €

2021-23 – Convénio 3: Início Junho 2021- Março 2023 – 292.235,92 €

2022-2024 – Projecto Espaço Público, Mobilidade e Gênero 2: “Espaço público, mobilidade e Género 2: Inclusão e equidade no acesso aos serviços centrais metropolitanos” (HCM) – 165.000,00 €

2023-25 – Convênio 4- en fase de formulació.