Violència de gènere (VdG)

Gènere, dones, salut, desenvolupament.

Objectiu general

Contribuir a eliminar les violències basades en el gènere i garantir una assistència adequada a les víctimes.

Resum de la línia

A Moçambic hi ha una forta desigualtat de gènere que afecta totes les esferes de la vida, i que suposa diferències entre homes i dones sobre la participació a l’economia i al món laboral qualificat, a la política, a l’accés a l’educació i a l’esperança de vida.

La bretxa global del gènere a Moçambic és del 75,2%. Aquest índex analitza la divisió dels recursos i les oportunitats entre homes i dones. La Constitució moçambiquesa reconeix el principi d’igualtat de gènere, i n’hi ha quotes establertes al parlament per les dones (30-40%). Tot i això, segons dades mundials, ocupa la posició 34 entre els 155 països classificats a l’índex de desigualtat de gènere durant el 2022.

Les dones al país tenen una sobrecàrrega a la feina (reproductiu, productiu i comunitari), alts graus d’analfabetisme, baixa representativitat política i pública i pateixen desigualtats en l’accés a l’educació i a la terra, tenint clars desavantatges en l’accés a l’ocupació (especialment en l’àmbit rural). Aquestes desigualtats, a més, es produeixen en un context de baixa capacitat econòmica generalitzada de la població, on el 61,7% viu amb menys d’1,90 dòlars al dia, vivint un 44,1% d’aquests en extrema pobresa multidimensional i un 14,8% vivint-la de molt a prop.

 

Es fan servir formes de violència contra les dones en relació amb la tinença de la terra i els recursos productius per mantenir l’statu quo i com a mitjà de control. Dones, adolescents i nenes pateixen violència de gènere. S’estima que a Moçambic entre el 50% i el 70% de les dones, han patit o pateixen violència de gènere (física, psicològica o verbal).

Aquestes desigualtats, així com amb l’accés, la utilització, el control i els beneficis derivats d’altres recursos naturals productius, estan estretament relacionades amb la pobresa i exclusió de les dones. Aquest tipus de violència és un aspecte invisibilitzat i ocultat fins i tot entre les persones que la pateixen, ja que es considera com a part de la vida familiar i en certa manera és un fet normalitzat, sent mínimes les denúncies d’aquests abusos.

Els projectes de cooperació de la línia de violència de gènere d’Arquitectura Sense Fronteres busquen contribuir, doncs, que les dones, adolescents i nenes de la província d’Inhambane (Moçambic) visquin lliures de violències masclistes en qualsevol manifestació física, sexual, psicològica, econòmica i institucional i àmbits familiar, laboral, social i comunitari i a defensar el Dret a una Vida lliure de Violències.

Per aconseguir-ho ASF treballa en el desenvolupament d’una intervenció multidimensional que incorpora la participació de tots els col·lectius involucrats en la lluita contra la violència de gènere (institucions públiques, organitzacions de la societat civil i líders i lideresses comunitàries de la província d’Inhambane).

Una de les accions claus d’aquesta intervenció, és el treball i suport continuat per la rehabilitació i l’equipació dels Centres d’Atenció Integrada (CAI), un servei clau i especialitzat en l’atenció integral per a les dones en situació de violència del districte d’Inhambane i Zavala, en donar suport a la millora de l’atenció a aquestes víctimes, a participar en processos d’incidència política i a la sensibilització de la societat civil envers aquesta problemàtica. Aquesta estratègia està alineada amb les polítiques i plans estratègics provincials.

Finançament

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), Ambaixada del Japó.

Entitats locals i colaboradores

Plataforma Unitària contra les violències de gènere, Forum Mulher, Direcção Provincial de Saúde e Ministério do Género, Criança e Acçao Sociall (MGCAS) , Universitat Politècnica de Catalunya i Delegação da Universidade Pedagógica de Maxixe, Almena cooperativa feminista, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Unió Nacional de Camperols (UNAC), Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane Eduardo Mondlane.

Titulars de drets

Dones i supervivents de violència de gènere, personal dels CAI, societat civil i Institucions de la província d’Inhambane.

Presupuesto

Promoción de la garantía de los DDHH de las mujeres, adolescentes e infancia que viven o podrían vivir violencias machistas de la provincia de Inhambane (Mozambique), a través de la mejora de la política pública provincial de prevención, acompañamiento y reparación, fortaleciendo la participación comunitaria en espacios estratégicos y de trabajo en red.(2023-2025) ACCD, EUROS.

Mecanismes d’atenció multisectorial i apoderament de les dones en situació de violències masclistes i la seva prevenció a la província d’Inhambane. Fase II. (2019-2021) ACCD. 560.000,00 euros.

Mejora de la atención sanitaria, legal y acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género, de la capacidad de incidencia política de las titulares de derechos y de la coordinación entre los diferentes titulares en los distritos de Zavala e Inhambane (2020-2022). AACID, EUROS.

Defensa del dret dels infants i adolescents a una vida lliure de discriminacións i violències basades en el gènere i/o en la diversirtat funcional a Inhambane (Moçambic) (2022-2023) ACCD, EUROS.

Mecanismes d’atenció i empoderament de les dones en situació de violència masclista i la seva prevenció, promovent la participació de la societat civil i la coordinació entre institucions i OSC (2018-2023). Agència Espanyola de Cooperació internacional al Desenvolupament, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, Ambaixada de Japó.

Enfortiment de l’emprendiment i moviment associatiu de les dones camperoles (2018-2021). 82.302 euros FINANÇADOR?

Millora de l’assistència sanitaria i legal i seguiment a les supervivents de violències masclistres i altres discriminacions (2018-2021). Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), 322.700 euros.

Scale-up del sistema de recollida de dades de víctimes de violència a tres CAi (Centre d’Atenció Integral) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID). 282.805 euros (la quantitat subvencionada ha sigut de 187.857 euros)