Que
fem

Arquitectura Sense Fronteres és una organització que treballa per a la defensa i l'exercici del dret de les persones a un hàbitat digne.

Amb més de 30 anys d'història i forta implantació ens constituïm com un col·lectiu de base voluntària amb un ampli nombre de persones i entitats.

Actuem en l’àmbit de la cooperació internacional, l’acció local i l’educació al desenvolupament i la ciutadania global amb l’objectiu de transformar realitats que col·laborin en la millora de la qualitat de vida de les persones i les comunitats.

Construïm drets i oportunitats

En molts territoris es viu en un context de vulnerabilitat urbana i rural, conseqüència de desenvolupaments socials, econòmics i residencials que van acompanyats de les desigualtats. Trobem assentaments precaris, ciutats desgranades, espais públics poc inclusius, infraestructures poc reconegudes o inexistents, que duen a la desigualtat de gènere, raça, ètnica, cultura, etc. en els espais públics i de comunitat.

Per tot això pensem que l’habitabilitat no només serveix per fomentar processos d’acumulació i creixement il·limitat que atempten contra les cures de la vida, sinó que s’ha d’enfocar cap a un hàbitat digne, cuidador i sostenible, on convisquin les persones, les comunitats i els béns naturals que cal preservar.

Transformació social

Construïm espais inclusius, equitatius, segurs i sostenibles, impulsant canvis, acompanyant les comunitats i les persones en els seus propis processos de transformació, teixint aliances amb qui compartim valors a la nostra tasca central de justícia social i de construcció de drets. En tots els nostres objectius, considerem la justícia social i els drets humans, socials i culturals com a un tema central i intrínsec.

Basant-se en ells, el nostre pilar principal és el “Dret a l’Hàbitat”, un dret complex i multidimensional que ens dona el suport per articular, a escala espacial, les dimensions físiques, polítiques i culturals que componen la vida de les persones i de les comunitats. Des de la nostra reflexió, habitar implica molts aspectes, no només es refereix al propi de l’edificació sinó que té a veure fonamentalment amb les persones que habiten, la seva forma i qualitat de vida. S’entén l’hàbitat humà com un sistema de situacions físiques, socials, econòmiques, jurídiques, polítiques i simbòliques que es relacionen, interactuen entre si i es complementen.

Les persones al centre

La cooperació internacional, la cooperació local i l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global són els pilars del nostre treball.

Proposem un desenvolupament no dependent, participatiu, sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb la població local.

Al mateix temps que establim vincles amb entitats locals, apostem per la capacitació de beneficiaris, beneficiàries i contraparts, prescindim d’intermediaris, duem a terme campanyes de sensibilització, entre molts altres aspectes.