Internacional
Històric

Arquitectura Sense Fronteres consta d'un llarg recorregut de projectes històrics i internacionals a països d'Àfrica i Amèrica. Entre ells, trobem Burkina Faso, Costa Marfil, Mali, Cuba i el Perú, entre d'altres.

Aquests projectes es duen a terme juntament amb un equip local, format per personal local contractat, un o diverses cooperants internacionals, voluntàries del territori o de Catalunya i sòcies locals (contraparts).

La forma de treballar es basa en el cooperativisme, una cerca constant del desenvolupament i l’autonomia, la qual acaba essent el motor bàsic i estratègic de la continuïtat dels projectes.

Tanmateix, treballem amb comunitats i col·lectius en situació de vulnerabilitat, protagonistes de les intervencions, per tal que aquest desenvolupament sigui integral i vetlli per cuidar i procurar que aquest vincle perduri en el temps i que en garanteixi així mateix la seva autonomia.

Burkina Faso

Històric

Cuba

Històric

Mali

Històric

Perú

Històric