HISTÒRIC

Altres territoris

Durant els anys 90 i fins a principis de segle ASF també ha tingut presència a:

– Argentina
– Bolívia
– Bòsnia
– Brasil
– Equador
– Filipines
– Ghana
– Índia
– Mèxic
– Nepal
– Nicaragua

Argentina

Projecte: Autoconstrucció d’habitatges “Ruca Peñi” al Barri Toma Esduerzo de la Ciutat de Neuquén.

País: Argentina

Estat Actual: finalitzat

Any: 2006-2010

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Parròquia Nuestra Señora de la Paz, Neuquén. ASF-Argentina

Pressupost: 185.169,02€

Finançadors: Col·legi Arquitectes de Catalunya, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Beneficiaris: famílies del barri de Toma Esfuerzo que viuen per sota del llindar de la pobresa

Objectius Generals: contribuir a millorar el nivell de vida de la comunitat resident al barri de Toma Esfuerzo de la ciutat de Neuquén concretant accions per a l’habitatge i per a l’entorn del barri.

Objectius Específics: oferint l’alternativa a la comunitat involucrada d’accedir a un habitatge propi i capacitant al grup de beneficiaris en tècniques de construcció, organització i administració per poder accedir al mercat laboral.

Projecte: Casa per a pagesos a Quimili

País: Argentina

Estat Actual: finalitzat

Any: 1996-2002

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: CENEPP

Pressupost: 69.116€

Finançadors: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, CAI, Ayuntamineto de Zaragoza, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i COA Galicia

Beneficiaris: 610 famílies de pagesos i pageses de Quimili

Objectius Generals: millorar la qualitat de vida de les famílies de pagesos de Quimili, província de Santiago del Estero.

Objectius Específics: creant un espai que permeti desenvolupar diferents activitats que consolidin l’organització dels pagesos. L’edifici serveix com a seu i local de reunió i s’utilitza per la capacitació de pagesos mitjançant tallers i cursos i també per la venta dels productes elaborats per les dones pageses, constituïdes en diferent cooperatives. També s’utilitza com alberg temporal per pagesos que venen a Quimili per realitzar tràmits i gestions sanitàries, d’educació, etc, i com a biblioteca i banc de dades per la impressió d’una revista. Els pagesos aporten el terreny i participen com a mà d’obra no especialitzada. Els materials (teules, ceràmiques i fusta) i les tècniques constructives són les que s’utilitzen normalment en la zona. Una fusteria que funciona amb energia solar subministra els tancaments i l’estructura de fusta.

Bolívia

Projecte: Construcció d’un centre de capacitació tècnica en piscicultura a Beni, San Ignacio de Mojos

País: Bolívia

Estat Actual: finalitzat

Any: 2003-2004

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Centre d’estudis HOYAM Amazónica i CEAM

Pressupost: 149.198.250€

Finançadors: Generalitat de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Beneficiaris: majoritàriament pagesos de les comunitats indígenes de la zona, alumnes de l’internat Arajurana, tècnics d’institucions bolivianes i estudiants universitaris.

Objectius Generals: fomentar el desenvolupament autosostenible de les comunitats indígenes de l’Amazònia boliviana a través del seu accés a la pràctica d’activitats productives.

Objectius Específics: dotant el departament del Beni amb un centre de capacitació tècnica en piscicultura dedicat a la formació de tècnics piscicultors, estudiants de secundaria i universitaris.

Projecte: Construcció d’un centre de capacitació agroaqüícola sostenible a Mausa, San Ignacio de Mojos

 País: Bolívia

Estat Actual: finalitzat

Any: 1999-2001

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: HOYAM – Centro de Estudios Hoya Amazónica i CEAM – Centre d’Estudis Amazònics

Pressupost: 66.768.450pts (401.286,43€)

Beneficiaris: 20.000 habitants

Objectius Generals: recuperar tecnologies autòctones abandonades i que tenen una antiguitat considerable així com fomenta l’experimentació i millora de la formació de la població indígena per aconseguir mitjans de producció agrícola i aqüícola autosostenibles.

Objectius Específics: posant en marxa i condicionant un centre de capacitació en tècniques agrícoles i aqüícoles sostenibles per a la formació de joves indígenes de la regió. La conseqüència d’això serà la consolidació d’una població ara disgregada i la recuperació i revaloració d’una part de la seva cultura.

Bòsnia

Projecte: Construcció de la Biblioteca a la Universitat de Medicina de Tuzla

País: Bòsnia

 

Estat Actual: finalitzat

Any: 1996-1998

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Universitat de Tuzla

Pressupost: 37.415.000pts (224.868,68€)

Beneficiaris: 5.000 estudiants

Objectius Generals: donar resposta a l’increment d’alumnes de la Universitat de Medicina de Tuzla que està en funcionament des de 1962 sense interrupció pel conflicte bèl·lic. És la mateixa facultat la que demana ajuda a ASF per la col·laboració tècnica i econòmica per la construcció de la biblioteca.

Objectius Específics: construint un edifici en planta baixa amb capacitat de 40 lectors, equipada per la Coordinadora d’Ajuda Obrera per Bòsnia i amb llibres subministrats per “Bibliotecaris per Bòsnia”.

Brasil

Projecte: Millora de les capacitats institucionals en la gestió del desenvolupament i consolidació d’autoritats locals i xarxes d’autoritats locals a Brasil i Moçambic

País: Brasil i Moçambic

Estat Actual: finalitzat

Any: 2013-2015

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: el projecte és coordinat per una Associació d’Autoritats Locals internacional (United Cities and Local Governments –CGLU-) conjuntament amb altres OSC associades (Arquitectes Sense Fronteres, Càtedra UNESCO /Xarxa –CIMES-), i altres col·laboradors (Xarxa d’Universitats CIMES – Ciutats Intermitges-, ONU-Hàbitat, Cities Alliance i el Govern de Noruega).

Pressupost: 830.205,00 €

Finançadors: Unió Europea i Ajuntament de Barcelona

Beneficiaris: 10 conjunts de municipis membres de les AAL associades al projecte, el conjunt d’organitzacions de la societat civil i el teixit associatiu dels 10 municipis destinataris. Els més de 6.600.000 habitants dels municipis destinataris de l’acció i els 17.600.000 habitants de les zones rurals d’influència de les AL destinatàries de l’acció.

Objectius Generals: millorar la capacitat de gestió al desenvolupament de 12 autoritats locals (AL) a Moçambic i Brasil (Maputo, Lichinga, Nampula, Manhiça, Xai-Xai, Dondo, Inhambane, Belo Horizonte, Porto Alegre, Várzea Paulista, Vitoria, Guarhulos) i 2 associacions d’autoritat local (Asociació Nacional d’Alcaldes i Municipis de Moçambic –ANAMM- i Frente de Prefeitos do Brasil –FNP-).

Objectius Específics:  oferint accions d’intercanvi de bones pràctiques, capacitació institucional i articulació en xarxa. Contempla el desenvolupament, l’adaptació local, la gestió i el coneixement de tres eines: la planificació base, el cadastre únic i el pressupost participatiu/Business plan.

Equador

Projecte: Creació d’aules i tallers ocupacionals a l’Escola Bartolomé Garelli de Bastión Popular, Guayaquil. 

País: Equador

Estat Actual: finalitzat

Any: 1999

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Centre d’educació popular Bartolomé Garelli i ONG Latitud Zero – grup de solidaritat amb el poble equatorià.

Pressupost: 17.702.971pts (106.396,99€)

Beneficiaris: joves marginals i dones separades

Objectius Generals: millorar els serveis educatius de Bastión Popular mitjançant un programa de formació ocupacional dirigit a joves marginals i dones. Es pretén que a la vegada que es produeix el aprenentatge es formin cooperatives que puguin comercialitzar els productes i també donar una possible sortida laboral i obrir una via d’inserció pels alumnes.

Objectius Específics: construint un nou edifici per millorar l’actual infraestructura educativa, que permeti el desenvolupament d’un programa de formació ocupacional. El projecte consta de tallers en la planta baixa i tres aules en la primera planta. Els mitjans utilitzats per la construcció seran els propis del lloc.

Projecte: Projecte casa-granja a Sector de Limón, Cantón Santa Isabel, Cuenca. (Fase II)

País: Equador

Estat Actual: finalitzat

Any: 1998-1999

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Vicaría Santa Isabel – Arqidócsis de Cuenca

Pressupost: 43.900.000pts (263.844,29 €)

Beneficiaris: 50 infants, menors que pel desarrelament familiar o abandonament dels seus pares es veuen obligat a malviure en les carrers. De forma indirecta tot el barri.

Objectius Generals: millorar la qualitat de vida dels infants abandonats del Sector de Limón de Cuenca. Anteriorment es va intervenir en aquesta comunitat amb la construcció d’habitatges i instal·lacions auxiliars, com la depuradora d’aigua, l’adequació dels accessos, la construcció d’uns pista esportiva, etc.

Objectius Específics: reparant el mur de contenció de terres, en una zona que ha sofert esllavissaments provocats pel fenomen “El Niño”.

Filipines

Projecte: Construcció d’habitatges per les víctimes del Volcà Pinatubo a Wenceslao Village

País: Filipines

Estat Actual: finalitzat

Any: 1997-1999

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: SACOP (Social Action Centre of Pampanga)

Pressupost: 56.455.000pts (339.301,38€)

Beneficiaris: antics habitants

Objectius Generals: donar suport a la creació d’un poble pels desplaçats a causa de l’erupció del volcà Pinatubo. El projecte formava part d’un pla global en el que ja s’havien construït i equipat 250 habitatges.

Objectius Específics: construint habitatges per l’assentament i assessorant per l’autogestió de la comunitat. El projecte de les cases el va realitzar voluntàriament un arquitecte local, i  Arquitectes Sense Fronteres va col·laborar en l’estudi de les possibles millores al realitzar en la construcció dels habitatges de cara a futurs poblats, així com el finançament i ajuda tècnica per la construcció de 100 habitatges.

Ghana

Projecte: Hospital rural a Binde, Northen Region

País: Ghana

Estat Actual: finalitzat

Any: 1997-1998

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Navrongo/Bolgatanga Diovesan Development Office. ONG Médicos del Mundo (Baleares)

Pressupost: 5.000.000pts (30.050,61€)

Beneficiaris: 75.000 habitants

Objectius Generals: millorar la condició sanitària de la regió del East Mamprusi District en la futura 11ª regió del país.

Objectius Específics: construint un Centre d’Atenció Primària, objectiu que ha derivat de la idea inicial de construir un hospital. Serà un primer pas per la construcció futura d’un hospital regional que vertebri l’estructura sanitària de la zona.

Índia

Projecte: Construcció d’una colònia de 38 cases per a intocables a Anantapur

País: Índia

Estat Actual: finalitzat

Any: 1998

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: R.D.T. (Rural Development Trust). ONG Fundació Vicens Ferrer

Pressupost: 11.453.000pts (68.833,92€)

Beneficiaris: comunitat d’intocables

Objectius Generals: millorar les condicions de vida del col·lectiu d’intocables que viuen en cabanes de fang amb teulades de palla que posen a les famílies en una situació molt dura ja que no es garanteixen uns mínims d’aïllament ni de protecció en èpoques de monsons. Aquest projecte s’enclava en una actuació molt més àmplia per part de la Fundació Vicenç Ferrer que a finals de l’any 1997 havia rehabilitat 458 cases i que en 1998 estan en fase de construcció de 1162 cases.

Objectius Específics: construint 38 habitatges per a intocables a Donekal.

Mèxic

Projecte: Desenvolupament de la xarxa sanitària de base a Los altos, Chiapas

País: Mèxic

Estat Actual: finalitzat

Any: 1998-2003

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Formación y Capacitación FOCA (Asociación Civil) i África’70, Ya Basta, ASF-Italia

Pressupost: 125.254,83€

Finançadors: Ajuntament de Lleida, Fons Català, Colegio de Arquitectos de Cádiz, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Colegio de Arquitectos de Huelva

Beneficiaris: població eminentment rural d’origen indígena, aproximadament unes 3.000 persones.

Objectius Generals: contribuir en la rehabilitació de la xarxa sanitària bàsica de la regió.

Objectius Específics: ampliant les instal·lacions de la clínica central, “La Guadalpana” i la construcció d’una microclínica a la comunitat de Emiliano Xapata, en el municipi de Pantelhó.

Les organitzacions italianes Ya Basta i Africa’70 es van encarregar de l’equipament sanitari necessari per posar en funcionament als centres i de l’enviament de medicaments.

Projecte: Casa d’acollida solidaria per a organitzacions i grups populars a Mèxic DF

País: Mèxic

Estat Actual: finalitzat

Any: 1997-2001

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: SENEC (Secretariado de Experiencias Nuevas De Educación Comunitaria)

Pressupost: 85.048,65€

Finançadors: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 98, Generalitat de Catalunya 98, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 98

Beneficiaris: els destinataris de la ONG SENEC al centre d’acollida

Objectius Generals: rehabilitació d’un centre d’acollida gestionat per una ONG local, el SENEC, fundada el 1974 i amb una forta presencia en les activitats dels grups més desafavorits de la zona i de la resta del país. El centre vol oferir unes serveis d’educació, associacionisme, allotjament, alimentació i difusió de la cultura a uns preus assequibles per la població més marginada. La rehabilitació representa una millora de les condicions higièniques, de seguretat i d’habitabilitat de les instal·lacions actuals, permetent oferir un millor servei a un major nombre d’usuaris.

Objectius Específics: realitzant una sèrie de de millores constructives com són la reparació de la coberta de la terces planta, la substitució de les escales exteriors actuals per escales interiors més segures i funcionals, la construcció de dos banys modulars i complets i un lavabo, el reforç dels passadissos de circulació exterior i la realització de demolicions parcials i apuntalaments. També dotar el centre de mobiliari, material d’ofimàtica i material didàctic.

Nepal

Projecte: Construcció de l’Escola Catalunya al barri de Goldhunga, Katmandú

País: Nepal

Estat Actual: finalitzat

Any: 1995-1999

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Amics de Vicky Sherpa /AVS. ONG Centre de Cooperació i Desenvolupament (CCD) i UPC.

Pressupost: 32.497.092pts (195.311,46€)

Beneficiaris: 250 alumnes i 54 treballadors

Objectius Generals: contribuir en la millora en l’educació de la zona, dins el programa global d’educació d’AVS a Katmandú

Objectius Específics: construint una escola per facilitar l’educació dels infants sense recursos del barri de Bansbari, intentant, a la vegada, donar informació activa al professorat local i proporcionar una millora econòmica i social de les famílies amb diversos tallers. El taller, que té tot el material necessari a l’escola, s’autofinança amb les demandes externes de la comunitat.

Nicaragua

Projecte: Primer mòdul d’habitatge digne a Chichigalpa

País: Nicaragua

Estat Actual: finalitzat

Any: 1999-2001

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Asociación Badalona-Chichigalpa (Asbachi)

Pressupost: 309.665,39€

Finançadors: Diputació de Barcelona, Parlamento de Andalucía, Generalitat Valenciana

Beneficiaris: famílies afectades pel desbordament del volcà Casita i l’huracà Mitch

Objectius Generals: dotar d’habitatge digne a les famílies afectades pel del que va tenir lloc el 30 d’octubre de 1998: l’huracà Mitch va provocar el desbordament del volcà Casita, a prop de Chindandega. Es van destruir completament dos pobles, El Porvenir i Rolando Rodríguez, a on vivien unes 2.000 persones. Un grup de supervivents es van refugiar provisionalment a l’escola Francisca González. El mes de desembre de 1998, gracies a una aportació econòmica feta pels pares i els alumnes de l’escola Jungfrau de Badalona, es van comprar mantes, aliments i altres utensilis d’emergència. També es va comprar el terreny a on ubicar definitivament a les famílies damnificades. Es va crear Asbachi amb el suport de l’Ajuntament i es va iniciar el procés de cerca de recursos per a la construcció d’uns mòduls bàsics d’habitatge.

Objectius Específics: construcció de 50 mòduls d’habitatge, 12 dels quals s’han realitzat mitjançant un programa del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Projecte: Pla de desenvolupament i ordenament urbà i territorial de la ciutat de Ocotal

País: Nicaragua

Estat Actual: finalitzat

Any: 1998-2003

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Alcaldía Municipal de Ocotal, Nueva Segovia

Pressupost: 40.921,17€

Finançadors: Ajuntament de Lleida, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Centre de Cooperació al Desenvolupament, UPC

Beneficiaris: 30.000 habitants de la ciutat d’Ocotal

Objectius Generals: dotar el govern municipal, institucions i organismes que actuen en el territori i a la societat d’un pla de desenvolupament i ordenament urbà a la ciutat d’Ocotal per a que permeti prendre decisions en el desenvolupament encertat de programes i projectes sobre l’ús del sòl i que ajudi a la coordinació de les diferents ajudes per la realització d’infraestructures i equipament, i la construcció de solucions habitacionals.

Objectius Específics: desenvolupant el pla de desenvolupament i ordenament urbà de la ciutat d’Ocotal de forma que racionalitzi i aprofiti al màxim els recursos propis del territori i dels seus voltants.

Burkina Faso

Històric

Cuba

Històric

Mali

Històric

Perú

Històric