HISTÒRIC

Costa de Marfil

Objectiu general

Entre els anys 1997 i 2011 ASF té presència a Costa de Marfil.

Els objectius principals dels projectes defensen el dret a la salut, a la construcció de les infraestructures bàsiques educatives així com també en la capacitació i formació dels entorns de les persones amb discapacitat i de docents en l’àmbit de l’educació primària.

Algunes de les contraparts amb les quals es va comptar són:

– Dispensari Notre Dame

– Coopérative Avicole des Aveugles de Bouaké

– Mairie de Tiémélékro

– Delegació AKWABA a Costa de Marfil/Carlos Galerón (Collège Saint-Viateur)

Projectes

Projecte: Construcció i posta en funcionament d’un centre de fisioteràpia a Daloa

País: Costa Marfil

Estat Actual: finalitzat

Any: 2011

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Dispensari Notre Dame

Pressupost:  55.580,64€

Finançadors: Ajuntament de Lleida

Beneficiaris: persones amb discapacitats

Objectius Generals: donar suport a l’activitat de fisioteràpia per a casos de discapacitat que el Dispensari que va posar en marxa el 2007 i que dóna servei dos vegades a la setmana, compartint espai amb consultes prenatals i pediàtriques.

Objectius Específics: construint un centre de fisioteràpia i el seu equipament dins el recinte del Dispensari, la capacitació de fisioterapeuta en funció, i la formació d’una nova persona que passarà a ser personal del Dispensari.

Projecte: Escola primària a Tiémélékro

País: Costa de Marfil

Estat Actual: finalitzat

Any: 2003-2007

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Mairie de Tiéméliékro (Alcaldia)

Pressupost: 277.676,55€

Finançadors: Generalitat de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Beneficiaris: 300 alumnes de l’escola primària (edats entre els 6 i 14 anys) i 96 alumnes de parvulari, els 6 professors de l’escola primària i els 3 de parvulari, a més de tota la població de Tiémélékro (17.650 habitants).

Objectius Generals: facilitar l’accés al coneixement i proporcionar les condicions bàsiques per aprendre, per decidir lliurament i pel desenvolupament cultural de la comunitat i millorar la qualitat de l’educació bàsica obligatòria i augmentar el nombre de places de pre-escolar de la comunicat.

Objectius Específics: construint un parvulari i una biblioteca que complementen els serveis oferts pel centre educatiu que ASD ja havia construït anteriorment.

Projecte: Granja-escola per a persones amb discapacitat visual a Pitiessi. Bouaké.

País: Costa de Marfil

Estat Actual: finalitzat

Any: 2004

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Coopérative Avicole des Aveugles de Bouaké (Cooperativa de Cecs de Bouaké)

Pressupost: 175.453€

Finançadors:  XII Premi Barcelona Solidaritat, Ajuntament de Barcelona, COAC, Fundació “La Caixa”

Beneficiaris: 184 membres de la cooperativa, 5.000 de la citat de Bouaké, més de 200 persones del procés constructiu i indirectament 1.200 habitats.

Objectius Generals: millorar la qualitat de vida de la població no vident de la regió de Bouaké.

Objectius Específics: oferint-los els mitjans i recursos necessaris pel seu desenvolupament, formació i integració en el àmbit familiar, social i laboral. Concretament es tracta d’enfortir la cooperativa de cecs de Bouaké dotant-la d’una granja-escola auto sostenible per desenvolupar les seves activitats d’alfabetització en Braille i de formació en tècniques agrícoles.

Projecte: Mercat municipal de Bangolo

País: Costa de Marfil

Estat Actual: finalitzat

Any: 2001-2005

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Commune de Bangolo

Pressupost: 294.970,01€

Finançadors: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Mancomunitat de Municipis, Diputación General de Aragón, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Beneficiaris: comerciants que disposaran d’una parada al mercat (unes 900 persones), la població de Bangaló (unes 14.000 persones) i la de la commune (unes 38.000 persones)

Objectius Generals: contribuir al desenvolupament econòmic de la regió de Bangaló.

Objectius Específics: dotant a la Commune de Bangolo d’un mercat municipal que permeti realitzar les activitats econòmiques en millors condicions. Dotant a la Cooperativa de Dones d’unes instal·lacions dins del nou mercat que els permetin comercialitzar els seus producte.

Projecte: Centre d’assistència primària a Sakassou

País: Costa de Marfil

Estat Actual: finalitzat

Any: 2000-2003

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Association du Centre de Santé Primaire Sainte Martine

Pressupost: 146.775,25€

Finançadors: Gobierno de Navarra, Fons Català, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Ajuntament de Zizur Major

Beneficiaris: directament a la població pagesa dels pobles de la comunitat, és a dir 13.500 persones i indirectament a uns 200 operaris que treballaran en el procés de construcció

Objectius Generals: millorar la qualitat de vida de la població de la comunitat de Sakassou facilitant l’accés de la població més vulnerable a una sanitat digna.

Objectius Específics: dotant la Comunitat de Sakassou de la infraestructura necessària per el funcionament d’un centre que permeti cobrir les necessitats primàries de salut de la població sense accés als serveis existents.

Projecte: Alberg d’acollida per ex-presos a Bouaké

País: Costa de Marfil

Estat Actual: finalitzat

Any: 1997-1998

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Delegació AKWABA a Costa de Marfil/Carlos Galerón (Collège Saint-Viateur)

Pressupost: 30.791.834pts (185.062,65€)

Beneficiaris: 1.700 ex-presos

Objectius Generals: ajudar a la reinserció social i laboral dels ex-presos del camp penal i la presó civil de Bouaké, proporcionant espais per la seva acollida durant un període de 3 mesos en els que se’ls facilitarà formació professional i la possibilitat de treball, a la vegada que se’ls doni assessorament jurídic i social.

Objectius Específics: construint unes instal·lacions que permetin l’allotjament de 32 persones, taller i aules, zona de cultiu i administració, a on es desenvoluparan els programes educatius i d’atenció previstos per AKAWABA.

Burkina Faso

Històric

Cuba

Històric

Mali

Històric

Perú

Històric