HISTÒRIC

Mali

Objectiu general

Els projectes de Mali buscaven participar en la millora de la xarxa sanitària i productiva de la regió de Bandiagara a través de la construcció de noves infraestructures bàsiques per aquest entorn rural.

La contrapart local principal era:

– Actions de Promotion Humanine (APH)

 

Projectes

Projecte: Programa de construcció i equipament d’infraestructures bàsiques per agrupacions rurals a la regió de Bandiagara

País: Mali

Estat Actual: finalitzat

Any: 2008-2010

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Asociación APH-Actions de Promotion Humaine

Pressupost: 195.140,00€

Finançadors: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) i Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

Beneficiaris: 25.045 persones de les zones rurals de Bandiagara

Objectius Generals: millorar la salut, sanejament i producció de les infraestructures per agrupacions rurals de la regió de Bandiagara

Objectius Específics: fent un programa de construcció i equipament de les infraestructures

Projecte: Projecte per la millora de la xarxa sanitària i productiva a la regió de Bandiagara

País: Mali

Estat Actual: finalitzat

Any: 2008-2010

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: APH i la Voute Nubienne

Pressupost: 203.601€

Finançadors: AECI

Beneficiaris: 1500 persones que viuen a Kani-Gogouna i 500 productors de Bolmo

Objectius Generals: millorar la xarxa sanitària i productiva de la regió de Bandiagara.

Objectius Específics: col·laborant amb l’associació local Actions de Promotion Humaine (APH) a la comuna de Wadouba a les aldees de Kani Gogouna i Bolmo a on es realitzen respectivament un centre de salut comunitari i un magatzem de conservació de ceves.

Burkina Faso

Històric

Cuba

Històric

Mali

Històric

Perú

Històric