HISTÒRIC

Perú

Objectiu general

Els projectes duts a terme a Perú estaven molt relacionats amb la perspectiva de gènere, essent el projecte de “Casa de la Mujer” un dels més rellevants. 

L’objectiu principal del projecte era la de capacitar i formar, tot permetent l’enfortiment de l’associació local AMBHA, i la implementació d’un programa d’educació permament per la comunitat de dones de Huancabamba.

Contraparts locals principals:

Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC)

Projectes

Projecte: Millora de les condicions d’habitabilitat de la població exclosa a Pachacutec, Lima, Perú

País: Perú

Estat Actual: finalitzat

Any: 2008

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: ONG Estrategia (Centro de Investigación y Accion para el desarrollo)

Pressupost: 177.079€

Finançadors: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Junta Comunidades Castilla La Mancha

Beneficiaris: els pobladors ubicats als assentaments humans de “Villa los Reyes” i “Los Olivos de La Paz” a la ciutadella de Pachacutec a Lima.

Objectius Generals: millorar les condicions d’habitabilitat i d’accés a l’habitatge de la població de la ciutadella de Pachacutec, al costat de Lima.

Objectius Específics: augmentant el nombre d’habitatges dignes i promovent activitats per a la generació d’ingressos per a garantir a les dones en situació de vulnerabilitat l’accés a l’habitatge.

Projecte: Casa de la Dona Huancabambina (II Etapa)

País: Perú

Estat Actual: finalitzat

Any:2007-2009

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMANC)

Pressupost: 227.273€

Finançadors: COAC, JCCM

Beneficiaris: 4.800 persones entre dones, homes, nenes i joves i 55.000 persones entre dones i homes amb les seves famílies a nivell provincial.

Objectius Generals: construir, equipar i posar en marxa la II etapa de la Casa de la Dona.

Objectius Específics: impartint un pla integral de captació, organització i gestió productiva amb perspectiva d’equitat de gènere que permet l’enfortiment de l’organització base AMBHA i la implementació del Programa d’Educació Permanent per la comunitat andina a Huancabamba.

Projecte: Prototips d’habitatge a Tejada lta 33, Surco, Lima

País: Perú

Estat Actual: finalitzat

Any: 1998

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: ONG Estratégia

Pressupost: 3.322.200pts (19.966,82€)

Beneficiaris: 4 famílies

Objectius Generals: donar suport a la microempresa de materials de construcció gestionada per el “Club de Madres” amb l’objectiu bàsic de recolzar a la comunitat amb la creació d’una nova font d’ingressos i la possibilitat d’accés a materials per a la construcció d’un habitatge digne a preu assequible buscant l’autosostenibilitat.

Objectius Específics: iniciant la producció, fent un estudi de mercat i identificant els punts de venta de materials produïts, a la vegada que es demostra la utilitzat i la forma d’aplicació del que és produït en els prototips d’habitatges.

Burkina Faso

Històric

Cuba

Històric

Mali

Històric

Perú

Històric