Moçambic

Des del 1997 Arquitectura Sense Fronteres treballa a Moçambic, a les províncies de Gaza i d'Inhambane, i a ciutats com Manhiça, Xai Xai, Maxixe, Inhambane i Maputo, entre d'altres.

S’ha treballat en diferents línies sectorials ininterrompudament des del 2005 i actualment es treballa a les províncies de Inhambane i Maputo.

Els nostres esforços al país estan orientats a la contribució participativa de ciutats i assentaments més justos, diversos i inclusius, a través de dos enfocaments de drets principals: el Dret a la Ciutat i a l’Hàbitat i el Dret a una Vida lliure de Violència.

Dret a la Ciutat i a l'Hàbitat

Entenem el Dret a la Ciutat i a l'Hàbitat com la capacitat que té un territori de garantir els drets humans. Un dret de tots i totes les habitants, presents i futures, permanents i temporals, a habitar, utilitzar, ocupar, produir, transformar, governar i gaudir ciutats, pobles i assentaments urbans justos, inclusius, segurs, sostenibles i democràtics, definits com a béns comuns per la vida digna, que s'ha de compartir i apropiar-se en tots i totes les membres de la comunitat.

Dret a una vida lliure de Violències

Per garantir el Dret a una vida lliure de Violències es treballa tant a escala d'infraestructures específiques com amb plànols estratègics multisectorials i eines per a la recollida de dades i seguiment dels casos de violència basada en el gènere donant suport a la Direcció Provincial de Salut, a la Direcció Provincial de gènere, infància i acció social, i a diferents associacions locals i estructures comunitàries, per al desenvolupament de capacitats, aconseguint un treball coordinat de qualitat en la prevenció i el combat de les violències basades en gènere.

Objectius

Contribuir al fet que les comunitats visquin en un hàbitat inclusiu, segur, resilient i sostenible a través de la cooperació.

Impulsar aliances i col·laboracions amb el sector públic i privat i la societat civil organitzada.

Convertir-nos en referents en matèria d’arquitectura centrada en el dret a l’hàbitat en el país.

Cuidar a les persones que conformen ASF a Moçambic.

Estabilitzar la nostra acció i l’equip humà, augmentant i diversificant el finançament de fonts públiques, privades i recursos propis.

Facilitar que les persones voluntàries puguin participar en els espais d’intercanvi.

Comunicar i sensibilitzar a la societat civil i implicar a la societat catalana i a la nostra base social en defensa el dret a l’hàbitat.

Línies de treball