Qui
som

Arquitectura Sense Fronteres és una Organització No Governamental de Desenvolupament d'àmbit estatal constituïda l'any 1992 a Barcelona.

Actualment comptem amb demarcacions territorials a: Andalusia, Astúries, Catalunya, Euskadi, Galícia, Llevant (Alacant, Múrcia i València), Madrid i Navarra.

Promovem el desenvolupament humà, equitatiu i sostenible a través de l’accés universal a un habitatge digne per tal d’aconseguir la transformació social i la justícia global.

Construïm oportunitats des del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en relació amb la superació de la pobresa, la millora dels accessos a l’educació i a la salut, l’equitat i la igualtat de gènere i la qualitat ambiental, sense distinció de raça, religió ni afiliació política, a partir de projectes tant locals com internacionals, relacionats amb l’arquitectura, l’urbanisme, les infraestructures i l’educació.

Incloem múltiples disciplines

Arquitectura Sense Fronteres està formada per voluntàries i voluntaris, personal tècnic contractat i membres associats i associades col·laboradores provinents de disciplines diverses.

Entre tots contribuïm a crear un ambient de treball participatiu i horitzontal que fomenta el treball en xarxa. Compartim els valors de la transparència, la coherència, l’eficàcia i eficiència a tots els nostres projectes.

La nostra tasca està reconeguda com a utilitat pública el 1999 i la fem possible gràcies a la col·laboració de les nostres persones associades i al finançament d’entitats col·laboradores.

Cooperació pel desenvolupament

La cooperació internacional, la cooperació local i l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global són els pilars del nostre treball.

Proposem un desenvolupament no dependent, participatiu, sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb la població local.

Al mateix temps que establim vincles amb entitats locals, apostem per la capacitació de beneficiaris, beneficiàries i contraparts, prescindim d’intermediaris, duem a terme campanyes de sensibilització, entre molts altres aspectes.

ASF Internacional

Formem part d’una xarxa d’organitzacions de desenvolupament, mitjançant la funció social, equitativa, cultural i mediambiental de l’arquitectura, la construcció, la restauració i l’urbanisme.

Juntament amb aquestes organitzacions ASF es va comprometre el 2005 a la Carta de Hasselt, per tal d’unir esforços internacionalment. 

ASF, a través de les diferents demarcacions, està present a diferents països en tot el món.

Missió,
visió i valors

Missió

Contribuir al dret a l’hàbitat, que atén i es nodreix de múltiples disciplines posades al servei de les persones i de les comunitats, per a la defensa i l’exercici de tots els seus drets.

Visió

La construcció d’espais inclusius, equitatius, segurs i sostenibles, impulsant canvis, acompanyant les comunitats i les persones en els seus propis processos de transformació, teixint aliances amb què compartim valors en la nostra tasca central de justícia social i de construcció de drets.

Valors i enfocaments

Democràcia
Drets socials
Cooperació horitzontal
Independència
Desenvolupament sostenible
Voluntariat
Drets humans
Responsabilitat
Treball en xarxa
Solucions apropiades
Transformació social
Transparència
Igualtat
Participació
Empoderament
Eficiència

Transparència

Compromís

Mostrem de manera pública els òrgans de govern, missió, visions, valors, base social i suport, planificació i rendiment de comptes a compromís amb la transparència i el bon govern.

Pots consultar més informació sobre la transparencia a la web d’ASF Espanya.

Entitats
col·laboradores

Sumem juntes

La DT de Catalunya es financia i treballa amb persones associades, donacions, institucions governamentals municipals, provincials, autonòmiques i estatals, empreses i sector privat, universitats, col·legis professionals i associacions espanyoles i internacionals.

Àmbit autonòmic i estatal
Associacions
Institucions
Universitats
Col·legis professionals
Àmbit internacional
Sector privat
Institucions

¡Col·labora amb ASF!

Associa’t

La teva col·laboració en imprescindible

Fes el teu donatiu

Suma't a la nostra tasca

Voluntariat

Treballa a la defensa d'un hàbitat digne