Notícies

setmana mobilitat sostenible maputo logo

Primera Setmana de Mobilitat Sostenible a Maputo

L’Agència de Transport Metropolità de Maputo (AMT), creada l’any 2017, s’ha marcat com a objectiu principal millorar la capacitat i la qualitat del transport públic. Amb l’objectiu de generar un debat ciutadà neix la Primera Setmana de Mobilitat Sostenible.

Moçambic experimenta un fort creixement demogràfic que està provocant un procés d’urbanització ràpid i desorganitzat. S’espera que el 2050 les zones urbanes allotgin el 50% de la població del país (INE, Institut Nacional d’Estadística). L’àrea del gran Maputo ara té 3.15 milions de persones: mig milió de persones més de l’esperat abans del Cens de 2017. En aquesta zona urbana, caracteritzada per la baixa densitat de l’ocupació del sòl, el creixement de la població representa un gran repte pel que fa a l’habitatge, infraestructures, prestació de serveis, protecció del medi ambient, qualitat de vida, espais públics i mobilitat.

S’espera que el 2050 les zones urbanes allotgin el 50% de la població del país. L’àrea del gran Maputo ara té 3.15 milions de persones: mig milió de persones més de l’esperat abans del cens de 2017.

Cal apostar per un sistema de transport adequat i accessible que pugui connectar els punts principals de la ciutat i l’àrea metropolitana, a més de millorar l’accés a serveis i estimular oportunitats econòmiques. El sistema de transport públic que existeix actualment al Gran Maputo té limitacions que afecten directament la vida quotidiana i el benestar dels ciutadans d’aquesta àrea metropolitana, com són l’accés a serveis bàsics com ara la salut, l’educació, l’educació i el treball.

Actualment el sistema de transport públic  al Gran Maputo té limitacions que afecten la vida quotidiana i el benestar de la ciutadania.

Davant la situació actual, el Pla Director de Mobilitat i Transports per a un Gran Maputo introdueix la necessitat de crear sistemes massius (com el BRT i el tren urbà). La creació de l’Agència de Transport Metropolità de Maputo (AMT) l’any 2017 consolida la creixent preocupació de les institucions nacionals en matèria de mobilitat urbana, amb l’objectiu principal de millorar la capacitat i la qualitat de l’oferta actual de transport públic.

El Consell Municipal de Maputo ha estat treballant en qüestions sobre mobilitat des de 2017 en col·laboració amb ONU-Hàbitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Arquitectura Sense Fronteres. En el marc d’aquesta col·laboració s’ha organitzat la Primera Setmana de la Mobilitat Sostenible a Maputo Àrea Metropolitana. 
setmana mobilitat sostenible maputo
La Setmana neix amb l’objectiu de promoure sinergies entre totes les parts interessades a desenvolupar projectes i accions concretes per a la millora general de la mobilitat al Gran Maputo, incloses les qüestions de planificació urbana, l’oferta i l’accessibilitat del sistema de transport. També s’incentivarà la participació dels ciutadans i ciutadanes amb dinàmiques per descobrir el potencial de l’ús de l’espai públic i es potenciarà la mobilitat activa (a peu i / o en bicicleta).
Es pretén implicar la major quantitat possible de participants en el transport públic, tant d’organitzacions nacionals com internacionals, del sector privat i de la societat civil. Amb aquesta finalitat, s’organitzaran diferents activitats seguint els principis del concepte de “creació de llocs”.
El concepte de “elaboració de llocs” es va desenvolupar als anys 70, és un procediment centrat en el potencial de les comunitats per donar vida, modificar i crear noves dinàmiques en un espai públic. Fa ús de la creativitat, la implicació i les interaccions socials per desenvolupar nous usos i millorar la qualitat dels espais. Les iniciatives i les intervencions de mobilització i sensibilització són generalment de baix cost i poden ser esdeveniments puntuals i activitats a llarg termini.
Activitats programades:
  • “Quem ocupa quanto?” Si una imatge és més forta que mil paraules, ens hem proposat resumir tots els arguments a favor del transport públic en una sèrie de fotografies per inaugurar la Setmana de la Mobilitat Sostenible. L’acció consisteix en mostrar l’espai ocupat a l’avinguda Samora Machel per 75 persones quan es desplacen a peu, en cotxes particulars, bicicleta o autobús.
  • Intervenció urbana: creació d’un nou espai públic i activitats de sensibilització
  • Debat sobre arquitectura i assentaments informals “Futuros de Mafalda” 
  • Taller tècnic sobre mobilitat metropolitana
  • Taller per elaborar una campanya que incorpori la perspectiva de gènere a la mobilitat inclusiva
  • Conferència sobre la mobilitat sostenible a l’àrea metropolitana de Maputo
  • Ruta urbana per l’assentament informal de Mafalda

Programa de la Setmana de mobilitat sostenivble

Temàtiques de la setmana de la mobilitat sostenible

Arquitectura a las Aulas 2024

ASF Catalunya ha participat amb el taller FEM EL MÓN ACCESSIBLE al cicle ‘Arquitectura a les Aules’ organitzat pel COAC coincidint amb la Setmana d’Arquitectura 2024,